Barndans och Pyttedans

I Barndansen läggs grunden för alla former av dans. Under lekfulla former övar vi musikalitet, koordination och gemenskap.

Här utforskar vi dans genom improvisation och material där barnen får utlopp för sin fantasi och rörelseglädje.

Barndanskursen riktar sig till barn som är 4-5 år.

Pyttedans är en danskurs för de minsta barnen 3-4 år. På Pyttedanskursen dansar barn och vuxna tillsammans.

Vi övar grundrörelser som snurra,galoppera och hoppsa mm. Vi övar även rums-och kroppsuppfattning och samarbete inom gruppen. Allt sker på ett lekfullt och fantasifullt sätt för att få så mycket dansglädje som möjligt!