Showkids

En vidareutveckling av barndansen med lekfulla inslag för små showstjärnor 5-7 år. Här läggs det till nya stegkombinationer med inriktning på showjazz. På ett lekfullt sätt tränas musikalitet, improvisation, koordination, koncentration, balans och hållning. Tillsammans arbetar vi med många av dansens grundsteg. Alla övningar är förberedande för framtida, mer avancerade dansövningar. Här får eleverna utlopp för sin rörelse-och dansglädje som skapar trygghet och självförtroende.