Barndans

I Barndansen läggs grunden för alla former av dans. Under lekfulla former övar vi musikalitet, koordination och gemenskap.

Här utforskar vi dans genom improvisation och material där barnen får utlopp för sin fantasi och rörelseglädje.

Barndanskursen riktar sig till barn som är 4-5 år.